ASSENA

ASSENA - Praca dla specjalistów IT

Strona tymczasowa, przepraszamy.
Aby skontaktować się z nami i pozostawić CV napisz na adres: info@assena.pl

Dane firmowe

Assena Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa

NIP 5272745969
NIP EU PL5272745969
REGON 362620469
Rejestr agencji zatrudniania 12852
KRS 0000578124 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 20.000,00 zł wpłacony w całości

Idea Bank SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
80195000012006001364110002
SWIFT IEEAPLPA
IBAN PL80195000012006001364110002

info@assena.pl
www.assena.pl

Telefon: 579 062 771